Tylův dům kulturní a společenské akce Polička

Ekonomické údaje

………………………………………………………………..
Rok 2020

Zpráva o činnosti rok 2020

Účetní závěrka rok 2020

………………………………………………………………..
Rok 2019

Zpráva o činnosti rok 2019

Účetní závěrka rok 2019

………………………………………………………………..
Rok 2018

Zpráva o činnosti rok 2018

Účetní závěrka rok 2018

…………………………………………………………………
Rok 2017

Zpráva o činosti rok 2017

Účetní závěrka rok 2017

…………………………………………………………………
Rok 2016

Zpráva o činnosti rok 2016

Účetni závěrka rok 2016

…………………………………………………………………
Rok 2015

Zpráva o činnosti rok 2015

Účetní závěrka rok 2015

…………………………………………………………………
Rok 2014

Zpráva o činnosti rok 2014

Účetní závěrka rok 2014

…………………………………………………………………
Rok 2013

Zpráva o činnosti rok 2013

Účetní závěrka rok 2013

……………………………………………………………………………………………………….

Ceník a provozní řád platný od 1.1.2019

Zřizovací listina příspěvkové organizace Tylův dům-Dodatek číslo 1-2010

Zřizovací listina příspěvkové organizace Tylův dům-2009


Poslední aktualizace 24. Únor 2021